16 kwietnia 2014

"Sukcesy znanych ludzi są proporcjonalne do wysiłku, jaki włożyli w wybraną dziedzinę swojej działalności."

Orison Swett Marden