26 maja 2014

"Na próżno robić więcej, jeśli można osiągnąć to samo, robiąc mniej."

William Ockham