4 listopada 2014

"Nie próbuj być lepszy od innych, ale nigdy nie ustawaj w staraniach, by być najlepszym, jak możesz."

John Wooden