18 grudnia 2014

12 etapów realizacji celów

1. Rozbudź w sobie pragnienie.
2. Rozwiń w sobie wiarę.
3. Zapisz to.
4. Sporządź listę korzyści, jakie osiągniesz po realizacji celów.
5. Przeanalizuj punkt wyjścia, swoją pozycję.
6. Wyznacz termin ostateczny.
7. Ustal przeszkody stojące między Tobą a celem.
8. Określ dodatkowe informacje, jakich będziesz potrzebował, by osiągnąć cel.
9. Sporządź listę ludzi, których poprosisz o pomoc.
10. Zrób dokładny plan.
11. Użyj wizualizacji.
12. Podejmij decyzję, że nigdy się nie poddasz.