12 marca 2015

"Bo kiedy poddasz się pasji, już nigdy nie poczujesz się przegrany i nigdy samotny."