12 września 2015

"Jeden dzień i nic pond to. Nie oglądaj
się za siebie i nie rozpaczaj nad przeszłością,
bo już jej nie ma. I nie kłopocz się o jutro,
bo jeszcze nie nadeszło. Żyj w teraźniejszości
i uczyń ją tak piękną, żeby była warta
zapamiętania"

Ida Scott Taylor