22 lutego 2016

"Cokolwiek umysł ludzki jest w stanie wymyślić i w co uwierzyć, może też osiągnąć."